Theo số liệu công bố vào tháng 4/2023, chỉ số nhà quản lý logistics của Hoa Kỳ đã giảm xuống 51,1 vào tháng 3 năm 2023, mức tăng trưởng yếu nhất trong lĩnh vực hậu cần kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 2016.
Theo số liệu được công bố trong tháng 4/2023, chỉ số CPI lĩnh vực vận tải tiếp tục tăng lên mức 261,971 trong tháng 3/2023, kéo dài chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp sau chuỗi giảm trong suốt quý 4/2022. 
PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG 
1 Tình hình và xu hướng chung
2. Vận tải 
2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải đường bộ
2.3. Vận tải đường sắt và đa phương thức
2.4. Vận tải hàng không
2.5. Vận tải đường biển và cảng biển
2.5.1. Vận tải biển
2.5.2. Cảng biển
3 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ trong logistics và thương mại điện tử
3.1. Giao nhận
3.2. Kho bãi, bất động sản logistics
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: Xu hướng Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS) hàng đầu cho năm 2023
1. Bối cảnh và tầm quan trọng của ứng dụng TMS trong vận tải: 
2 Vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với quản trị vận tải
3 Xu hướng cải thiện chất lượng của các TMS để đáp ứng yêu cầu mới về logistics
4 Động lực từ các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường
5 Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp
  
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Chỉ số nhà quản lý logistics của Hoa Kỳ từng tháng năm 2021 -2023 (theo thời điểm hiện tại) 
Hình 2: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa của Hoa Kỳ theo tháng 
Hình 3: Chỉ số giá vận tải trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI của Hoa Kỳ hàng tháng năm 2022 và 2023 
Hình 4: Hoạt động chất hàng lên máy bay của UPS 
Hình 5: Cảng Los Angeles bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về lao động trong tháng 4/2023 
Hình 6: UPS chứng kiến khối lượng hàng và doanh thu giảm trong quý 1/2023 
Hình 7: Mô tả vận hành của hệ thống TMS 
Hình 8: Dự báo thị trường TMS của Hoa Kỳ đến năm 2030