Công ty OneStop đã công bố quan hệ đối tác với PortConnect, nhằm khai thác tiềm năng trong chuỗi cung ứng của Úc và New Zealand thông qua việc sử dụng dữ liệu và công nghệ tiên tiến một cách sáng tạo.

Thị trường logistics cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe của Úc dự kiến sẽ đạt giá trị 843,59 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 7,6% trong giai đoạn 2023-2030.

Chính phủ liên bang Úc đang nghiên cứu “Hệ thống thương mại đơn giản hóa” (STS) để vận hành trên tất cả các cơ quan chính phủ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo chính phủ Úc, “đây là một chương trình cải cách nhằm đơn giản hóa các quy định thương mại quốc tế của Úc, hiện đại hóa các hệ thống công nghệ thông tin đã lỗi thời và tăng cường khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng hàng hóa”.

Trong nỗ lực “chuyển đổi xanh”, các công ty vận tải đang chuyển đổi những chiếc xe tải chạy dầu diesel cũ thành xe điện (EV). Tuy nhiên, khó khăn về vốn là trở ngại đầu tiên. Ví dụ, giám đốc điều hành Janus Electric Lex Forsyth cho biết ngành cần nhận được sự hỗ trợ lớn hơn của chính phủ liên bang để chuyển đổi các thiết bị theo hướng giảm phát thải.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1. CÁC VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG CHUNG
2. THỊ TRƯỜNG LOGISTICS AUSTRALIA (ÚC)

2.1. Tình hình chung
2.2. Vận tải
2.3. Ga, cảng, cửa khẩu
2.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các hoạt động logistics khác
2.4.1. Kho bãi, trung tâm logistics:
2.4.2. Dịch vụ giao nhận:
3. THỊ TRƯỜNG LOGISTICS NEW ZEALAND
3.1. Tình hình chung
3.2. Vận tải
3.3. Ga, cảng, cửa khẩu
3.4. Dịch vụ kho bãi, giao nhận và các dịch vụ logistics khác
3.4.1. Kho bãi, bất động sản logisics
3.4.2. Giao nhận
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Thương mại điện tử, số hóa và hệ thống logistics dựa trên công nghệ đám mây thúc đẩy thị trường logistics cho ngành chăm sóc sức khỏe tại Australia và New Zealand 
Hình 2: Janus Electric hoạt động tại một nhà máy tại Berkeley Vale trên Bờ biển miền Trung NSW. (ABC Central Coast: Keira Proust) 
Hình 3: Xẻ tải chở hàng tại Australia đang phải chuyển đổi từ hệ thống phát tải cao sang phát tải thấp 
Hình 4: Khối lượng vận chuyển hàng không của các chuyến bay quốc tế được thực hiện tại Úc từ năm tài chính 2012 đến 2022 
Hình 5: Hệ thống kho hàng mới của công ty efm Logistics tại Queensland 
Hình 6: ACFS Port Logistics liên minh với OneStop 
Hình 7: Sân bay Wellington (New Zealand) 
Hình 8: Cảng Tauranga, New Zealand 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Dự kiến tác động từ các hoạt động của công đoàn đến giao nhận hàng hóa tại các bến cảng của DP World tại Australia trong tháng 11/2023 
Bảng 2: Phân tích ngành Dịch vụ kho bãi và lưu trữ tại New Zealand