- Sản lượng sữa duy trì đà tăng trưởng. Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2020, sản lượng sữa tươi ước đạt 1.401,1 triệu lít, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng sữa bột đạt 110,3 nghìn tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Theo Kantar World Panel, trong 9 tháng năm 2020, ngành sữa và sản phẩm từ sữa vẫn đạt mức tăng trưởng tiêu thụ khả quan, với mức tăng 12% tại khu vực thành thị và 15% tại khu vực nông thôn do mặt hàng sữa ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
-  Trong tháng 10/2020, nguồn cung sữa dồi dào giúp giá sữa bán lẻ trong nước tiếp tục ổn định.
- Trong tháng 10/2020, kim ngạch nhập khẩu sữa trong nước giảm mạnh và là tháng thứ tư giảm liên tiếp. Tuy nhiên kim ngạch trong 10 tháng năm 2020 vẫn duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, theo dự báo của Bộ Công Thương, trong tháng 10/2020, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa ước đạt 70 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng 9/2020. Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 905 triệu USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.
 - Tháng 9/2020, hoạt động xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng mạnh trở lại. Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các thị trường lớn đều tăng trưởng khả quan. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu sữa đạt 34,9 triệu USD, tăng 68,3% so với tháng 8/2020. Tính chung 9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sữa của Việt Nam đạt 217,8 triệu USD, tăng 12,1% so với  cùng kỳ năm 2019.
- Do nhu cầu các sản phẩm sữa trong nước ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thậm chí, sữa là một trong top sản phẩm có lượng mua qua các nền tảng thương mại điện tử tăng trong thời kì đại dịch. Đây là một trong những yếu tố tích cực đóng góp vào kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp sữa trong nước trong quý III và 9 tháng năm 2020.
- Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sữa trong nước gia tăng cạnh tranh tại thị trường nội địa nhờ giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng nguyên vật liệu, đa dạng hóa sản phẩm và góp phần gia tăng lợi nhuận gộp.