Lĩnh vực logistics phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang tăng lên của Trung Quốc. Việc liên kết chặt chẽ giữa logistics với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cũng là động lực của sự phát triển.
Ngoài ra, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển đặt ra yêu cầu mới về logistics tại Trung Quốc và một số kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và một số vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam.    

1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc    
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc    
1.3.    Lưu ý đối với Việt Nam    
2.    Hoạt động vận tải    
2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ   
2.3.    Vận tải đường sắt   
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi   

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử   
4.2.    Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI PHÁT TRIỂN ĐẶT RA YÊU CẦU MỚI VỀ LOGISTICS, THỰC TIỄN TẠI TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CÓ THỂ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chỉ số giá cước vận tải logistics đường bộ của Trung Quốc tháng 12/2023    
Bảng 2: Chỉ số Logistics Thương mại Điện tử Trung Quốc trong tháng 12/2023    
Bảng 3: Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi của Trung Quốc tháng 12/2023    

DANH MỤC HỘP

Hộp 1: 10 xu hướng phát triển ngành logistics Trung Quốc    
Hộp 2: 5 cảng hàng đầu Trung Quốc năm 2023    
Hộp 3: Một số giải pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm hiện đại hóa mạng lưới logistics xuyên biên giới và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam