- Việc kinh doanh của các doanh nghiệp logistics quy mô lớn tại Trung Quốc vẫn ổn định, áp lực của các doanh nghiệp logistics nhỏ, vừa và siêu nhỏ cũng đã giảm. Các chính sách hiện hành đang có những chuyển biến tích cực, việc triển khai chính sách liên quan có thể được đẩy nhanh hơn và nền kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ phục hồi ổn định.
- Là một quốc gia phát thải carbon lớn, sự phát triển của giao thông vận tải và năng lượng carbon thấp tại Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH:
TÓM TẮT
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG
1.   Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan

1.1.   Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc
1.2.   Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc
2.   Hoạt động vận tải
2.1.   Tình hình chung
2.2.   Vận tải đường bộ
2.3.   Vận tải đường sắt
2.4.   Vận tải hàng không
2.5.   Vận tải đường thủy
2.6.   Vận tải đường biển
3.   Cảng biển
4.   Hoạt động giao nhận, kho bãi
4.1.   Giao nhận, thương mại điện tử
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: GIẢI PHÁP TÍCH HỢP GIỮA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG NỀN TẢNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI CARBON THẤP TẠI TRUNG QUỐC

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 7 năm 2023
Bảng 2: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 7 năm 2023 (tổng hợp và các tuyến chính)
DANH MỤC HỘP
Hộp 1: SF Airlines mở rộng mạng lưới vận chuyển quốc tế từ sân bay Ezhou Huahu