Trong quý đầu tiên năm 2023, các yếu tố dịch bệnh tác động lớn đến hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã giảm bớt đáng kể, ngành sản xuất phục hồi nhanh chóng, hoạt động kinh tế tăng tốc tự sửa chữa và dần trở lại hoạt động ổn định và có trật tự. 
Theo một số công ty vận tải hàng hóa, chi phí nhiên liệu có thể tăng đáng kể trong thời gian tới, chiếm gần 40%, do đó  sẽ có tác động nhất định đến sự phục hồi liên tục và ổn định của ngành logistics và vận tải.
MỤC LỤC
TÓM TẮT  
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG  
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan    

1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc    
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc    
2.    Hoạt động vận tải    

2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt   
2.4.    Vận tải hàng không  
2.5.    Vận tải đường thủy   
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi   

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử   
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: TRIỂN VỌNG NGÀNH VẬN TẢI HÀNG HÓA KỸ THUẬT SỐ CỦA TRUNG QUỐC 
 
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023  
Bảng 2: Lượng hàng hóa và lượng container thông qua các cảng của Trung Quốc trong quý I/2023:  
Bảng 3: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 3 năm 2023 (tổng hợp và các tuyến chính)    
.. 29