Trong bối cảnh nhu cầu logistics nhìn chung yếu trong năm 2023, giá trị trung bình của chỉ số phát triển của ngành logistics Trung Quốc trong ba tháng cuối năm tốt hơn so với nửa đầu năm và cùng kỳ các năm trước, điều này phản ánh xu hướng ngành logistics đang được củng cố. Các doanh nghiệp lớn và vừa vẫn ổn định, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp tục phục hồi, hiệu quả của thị trường đã được cải thiện. 
MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG    
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan   

1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc  
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc  

2.    Hoạt động vận tải    

2.1.    Tình hình chung    
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt    
2.4.    Vận tải hàng không   
2.5.    Vận tải đường thủy    
2.6.    Vận tải đường biển 
  
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi   

4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử    
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh 
 
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LOGISTICS NÔNG THÔN CỦA TRUNG QUỐC  
1.    Tầm quan trọng và tình hình chung    
2.    Các chính sách ở cấp Trung ương:   
3.    Các chính sách ở cấp địa phương:   


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chỉ số giá cước vận tải logistics đường bộ của Trung Quốc tháng 11/2023    
Bảng 2: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023   
Bảng 3: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 11 năm 2023 (tổng hợp và các tuyến chính)   
Bảng 4: Chỉ số Logistics Thương mại Điện tử Trung Quốc trong tháng 11/2023    
Bảng 5: Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi của Trung Quốc tháng 11/2023    29
Bảng 6: Các chính sách liên quan đến logistics nông thôn Trung Quốc giai đoạn 2021-2023   
Bảng 7: Chính sách liên quan đến ngành logistics nông thôn ở một số tỉnh, thành phố của Trung Quốc    


DANH MỤC HỘP

Hộp 1: Giải pháp dịch vụ logistics đối với ngành giao nhận vận tải quốc tế của Trung Quốc    
Hộp 2: Triển vọng phát triển đường cao tốc nông thôn tại Trung Quốc