Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, tổng lượng vận tải hàng hóa của Trung Quốc đạt 45,11 tỷ tấn, tăng 7,6% so với 10 tháng năm 2022.
Trong quý IV/2023, nhiều chính sách của Trung Quốc nhằm ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Kỳ vọng kinh doanh tốt, thị trường trong nước có tiềm năng mở rộng nhất định, dự kiến chỉ số vận chuyển hàng hóa đường bộ có thể duy trì ổn định trong phạm vi hiện tại hoặc dao động nhẹ.

MỤC LỤC
TÓM TẮT    
PHẦN 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS TRUNG QUỐC TRONG THÁNG   
 
1.    Tình hình phát triển ngành logistics Trung Quốc và liên quan    
1.1.    Chỉ số phát triển ngành logistics Trung Quốc   
1.2.    Tổng hợp phân tích và dự báo về thị trường logistics Trung Quốc  
2.    Hoạt động vận tải    
2.1.    Tình hình chung  
2.2.    Vận tải đường bộ    
2.3.    Vận tải đường sắt   
2.4.    Vận tải hàng không    
2.5.    Vận tải đường thủy    
2.6.    Vận tải đường biển  
3.    Cảng biển    
4.    Hoạt động giao nhận, kho bãi    
4.1.    Giao nhận, thương mại điện tử  
4.2. Kho bãi, chuỗi lạnh    
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU: TRUNG QUỐC ĐỒNG BỘ HÓA CÁC TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG LOGISTICS HIỆN ĐẠI     

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chỉ số giá cước vận tải logistics đường bộ của Trung Quốc tháng 10/2023   
Bảng 2: Chỉ số vận chuyển hàng hóa ven biển (hàng rời) của Trung Quốc vào tháng 10 năm 2023   
Bảng 3: Chỉ số vận tải container hàng xuất khẩu của Trung Quốc tháng 10 năm 2023 (tổng hợp và các tuyến chính)   
Bảng 4: Khối lượng kinh doanh chuyển phát nhanh của Trung Quốc   
Bảng 5: Chỉ số Logistics Thương mại Điện tử Trung Quốc trong tháng 10/2023   
Bảng 6: Chỉ số kinh doanh lĩnh vực kho bãi của Trung Quốc tháng 10/2023