- Nửa đầu tháng 11/2020, mặc dù một số địa phương đang xuống giống vụ lúa Đông – Xuân nhưng do nguồn cung phân bón dồi dào nên giá phân bón tiếp tục ổn định ở mức thấp.
- Thị trường phân bón thế giới tiếp tục trầm lắng do thiếu sự hỗ trợ từ nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ và một số nước lớn, trong khi nguồn cung phân bón dồi dào nên giá Urea tiếp tục ở mức thấp. 
- Nhu cầu thấp, giá thế giới giảm nhẹ trong khi nguồn cung dồi dào nên giá phân bón trong thời gian tới tiếp tục ở mức thấp.