I. DIẾN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất
Theo số liệu thống kê, sản lượng phân Urea sản xuất tháng 8 năm 2020 đạt 156,4 nghìn tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2020 đạt 1.626 nghìn tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
2. Diễn biến giá
Nửa đầu tháng 9/2020, giá phân bón tiếp tục ổn định ở mức thấp, mặc dù nhu cầu phân bón tăng nhưng do nguồn cung dồi dào nên giá phân bón không có nhiều biến động.
3. Dự báo
4. Tình hình xuất nhập khẩu phân bón tháng 8 năm 2020
- Tình hình xuất khẩu
Theo số liệu thống kê ước tính, xuất khẩu phân bón trong tháng 8/2020 ước đạt 60 nghìn tấn, kim ngạch đạt 18 triệu USD, giảm 24,2% về lượng và giảm 23,4% kim ngạch so với tháng trước; so với cùng kỳ năm ngoái giảm 47,8% về lượng và giảm 51,5%.
- Xuất khẩu phân bón nửa đầu tháng 8/2020
Nửa đầu tháng 8/2020, lượng phân bón xuất khẩu đạt 26 nghìn tấn, kim ngạch đạt gần 7,7 triệu USD
- Tình hình nhập khẩu phân bón
Theo số liệu thống kê ước tính, nhập khẩu phân bón trong tháng 8/2020 ước đạt 320 nghìn tấn, kim ngạch đạt 66 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 18% về kim ngạch so với tháng trước; nhưng so với cùng kỳ năm ngoái 37,8% về lượng và tăng 6,9% về kim ngạch.
- Nhập khẩu phân bón nửa đầu tháng 8/2020
Nửa đầu tháng 8/2020, nhập khẩu phân bón các loại đạt 149,4 nghìn tấn, kim ngạch đạt 31 triệu USD.
- Tham khảo top doanh nghiệp nhập khẩu phân bón đạt kim ngạch cao trong tháng 7/2020
II. THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá cả  
Thị trường phân bón đầu tháng 9/2020 nhìn chung ít biến động, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu trong giai đoạn thấp điểm và ảnh hưởng bởi dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp.
2. Dự báo
III. THÔNG TIN THAM KHẢO
1. Nhập khẩu phân kali của Inđônêxia và Malayxia trong xu hướng giảm
2. Sản xuất phân bón châu âu trước những thuận lợi và thách thức mới
3. PVCFC đã và đang khẳng định vai trò, vị thế trong lĩnh vực phân bón