Nửa đầu tháng 12/2020, giá phân bón khá ổn định do nhu cầu có tăng nhưng mức tăng không nhiều trong khi nguồn cung dồi dào.
Nhập khẩu phân bón 11 tháng đầu năm 2020 ước đat 3,45 triệu tấn, kim ngạch đạt 858 triệu USD, tăng 1,5% về lượng nhưng giảm 9,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Nhu cầu tăng cộng với giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá nhập khẩu phân bón tăng nên giá phân bón trong thời gian tới có thể sẽ tăng nhẹ.
Nhu cầu phân bón toàn cầu hồi phục mạnh trong năm 2020 nhờ sự gia tăng diện tích canh tác và tỷ lệ có lợi giữa giá phân bón với giá nông sản ở một số nước. 
Thị trường Urea thế giới khá ổn định do nhu cầu không có nhiều biến động trong khi nguồn cung khá dồi dào.