Nửa cuối tháng 11/2020, giá phân bón tăng do nhu cầu tại một số địa phương tăng cùng với giá nhập khẩu tăng. 
Nhập khẩu phân bón 10 tháng đầu năm 2020 tăng 2,1% về lượng nhưng vẫn giảm 9,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Nhu cầu tăng, giá nhập khẩu tăng trong khi nguồn cung dồi dào nên giá phân bón trong thời gian tới có thể sẽ tăng nhẹ.
Thị trường Urea thế giới có xu hướng chững lại và giảm giá nhẹ trong đầu tháng và bắt đầu hồi phục nhẹ trong nửa cuối tháng do được hỗ trợ bởi Ấn Độ tiếp tục thông báo mở thầu nhập khẩu Urea lần thứ 9 nên giá một số chủng loại phân bón có xu hướng tăng nhẹ.