Thái Lan với số vốn đầu tư lũy kế khoảng 13 tỷ USD hiện vẫn còn khá khiêm tốn về quy mô vốn FDI vào Việt Nam so với hai nước châu Á khác là Hàn Quốc (70 tỷ USD) và Nhật Bản (60 tỷ USD). Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà đầu tư Thái Lan ngày càng nổi bật trên thị trường bán lẻ, thực phẩm đồ uống, bao bì và hàng tiêu dùng tại Việt Nam thông qua các thương vụ M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp thành công.

NỘI DUNG 
PHẦN I. ĐẦU TƯ CỦA THÁI LAN TẠI VIỆT NAM 
1. Tình hình chung
2. Lĩnh vực bán lẻ
3. Lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B)
4. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo
5. Lĩnh vực năng lượng
5.1. Năng lượng điện mặt trời
5.2. Năng lượng điện gió
5.3. Hóa dầu
6. Lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi
7. Lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp, logistics
PHẦN II. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ KINH TẾ, THỊ TRƯỜNG CỦA THÁI LAN 
1. Thông tin chung (cập nhật đến tháng 3/2021)
2. Các lĩnh vực kinh tế chính
3. Chính sách và dự báo
3.1. Các ưu tiên đầu tư của Thái Lan trong năm 2021
3.2. Thái Lan thông qua kế hoạch chiến lược 5 năm phát triển kinh tế bền vững theo mô hình BCG
3.3. Thái Lan tăng cường đầu tư tại Hành lang kinh tế phía Nam (SEC)
3.4. Thái Lan đầu tư phát triển Khu công nghiệp đầu tiên tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, kết nối Hành lang kinh tế phía Đông, Lào, Việt Nam
PHỤ LỤC