+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Tiêu thụ chuối khó khăn khi Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu
+ Vàng vững giá, chênh lệch giá mua-bán vẫn duy trì ở mức cao
+ Những tác động tích cực từ việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc