+ Nhận diện điểm nghẽn khiến ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam chậm phát triển
+ Giá lợn hơi vẫn dao động ở vùng thấp
+ Các hệ thống bảo hiểm tiền gửi thế giới tung ra nhiều biện pháp dự phòng chống khủng hoảng
+ World Bank: Việt Nam vẫn cần thận trọng với nợ xấu