+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Trung Quốc siết quản lý thị trường bất động sản
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng đi xuống
+ Diễn biến thị trường ngoại tệ và thị trường liên NH tuần 16-20/8/2021