+ Nhận diện quan hệ thương mại Việt Nam - Italia: Cơ hội và thách thức
+ Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa
+ Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu
+ Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng