+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Cơ hội cho nông sản Việt Nam vào thị trường Đức là rất lớn
+ Giá vàng đi ngang, chênh lệch giá mua vào-bán ra vẫn neo cao
+ Bổ sung giao dịch quyền chọn khi mua bán ngoại tệ