* Thị trường vốn nợ bền vững đang tăng lên ở Singapore, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam
* Đà tăng trưởng của các doanh nghiệp tiếp tục duy trì, cơ hội cho nhóm ngành nào trong nửa cuối năm?