+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Cuộc đua tăng lãi suất và nguy cơ suy thoái của các nền kinh tế
+ Giá vàng đi ngang, USD tăng giá
+ Cần tái cấu trúc Quỹ bảo lãnh tín dụng