+ Định hình Triển khai Chiến lược Xuất khẩu Quốc gia Việt Nam
+ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cả năm 2022 dự báo vượt 700 tỷ USD
+ Triển vọng tăng trưởng ngắn hạn các nước thành viên EU (tiếp theo)
+ Áp lực tăng lãi suất vẫn rất lớn