+ Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022
+ Tỷ lệ nội địa hóa dệt may Việt Nam lên cao nhất, gần mục tiêu 60%
+ World Bank lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái
+ Điều hành tín dụng của NHNN là phù hợp và nhất quán