* Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Campuchia
* Tôm nuôi ở miền nam Trung Quốc bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng
* NHNN sẽ giữ nguyên các mức lãi suất điều hành