+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
+ Giá vàng bán ra duy trì quanh mốc 66,6 triệu đồng/lượng
+ Mở đường cho người yếu thế tiếp cận tín dụng