* EVFTA - Cơ hội và thách thức cho ngành nhựa Việt Nam
* Một số chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2022
* Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc năm nay sẽ tăng trưởng
* Diễn biến thị trường lúa gạo và sắt thép tuần đến ngày 17/6