+ Sự cần thiết phát triển ngành công nghiệp vật liệu
+ Nông sản Việt Nam được đánh giá tích cực tại thị trường Ma-rốc
+ Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu
+ Kênh số hóa và thương mại điện tử sẽ là kênh chủ đạo mà các NHTM hướng tới