* Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Cuba giai đoạn 2022 – 2027
* Nắm bắt cơ hội từ EVFTA, thúc đẩy xuất khẩu sang Đức
* Dự báo về lạm phát 2022 - 2023 trong khu vực ASEAN