+ Thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà NK nước ngoài với DN sản xuất, XK trong nước
+ Xuất khẩu tôm sang Mỹ hai lần lập đỉnh trong 10 năm qua
+ Nhật Bản có thể sẽ kết thúc chính sách nới lỏng sớm hơn
+ Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trong khu vực ASEAN