* Mexico – Điểm sáng nổi bật của xuất khẩu cá tra năm 2022
* Mỹ nhập gần 1 tỷ USD thủy sản Nga trước khi lệnh cấm có hiệu lực
* Tổng quan thị trường nông sản