+ Tình hình cung cầu mặt hàng cá tra và dự báo
+ Bao giờ các NHTW cắt giảm lãi suất?
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng tăng
+ Vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD