* Quyết liệt áp dụng các biện pháp tháo gỡ để đảm bảo lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19
* Các thay đổi về chính sách kinh tế thương mại tại Pakistan và trao đổi thương mại với Việt Nam
* Thị trường dầu thực vật toàn cầu sẽ còn khan hiếm nguồn cung