* Rà soát kỹ từng khâu trong giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn
* Thuế quan và Chiến tranh Thương mại đã làm tổn thương nông nghiệp Hoa Kỳ như thế nào?
* Diễn biến thị trường lúa gạo và sắt thép tuần đến ngày 12/08/2022