+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Xuất khẩu cá tra tiếp tục có dấu hiệu phục hồi
+ Giá vàng bán ra duy trì trên mốc 70 triệu đồng/lượng
+ Lãi suất khó có thể thấp hơn nữa