+ Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc vẫn ảm đạm và nỗi lơ nguy cơ rớt giá
+ Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí còn nhiều dư địa để phát triển
+ Những tác động chính từ quyết sách tăng lãi suất của Fed
+ Đề xuất quy định vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh