+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế toàn cầu năm 2022 có thể sẽ tăng trưởng chậm
+ Giá vàng nhích tăng, tỷ giá trung tâm VND với USD giảm
+ Những kỳ vọng về lực đẩy mới cho cổ phiếu ngân hàng năm 2022