+ Xuất khẩu sang Mỹ có dấu hiệu phục hồi, thêm cơ hội sau chuyến thăm lịch sử
+ Bộ Công Thương đã trả lời báo chí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu
+ Triển vọng giá dầu và vàng
+ Nợ xấu có chiều hướng gia tăng