+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ Lạm phát tại Trung Quốc đang gia tăng nhanh
+ Giá vàng tăng mạnh lên trên ngưỡng 70 triệu đồng/lượng
+ Lãi suất cho vay mua nhà ở vẫn ổn định