Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
+ Xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt “kỳ tích” nhờ đòn bẩy từ UKVFTA
+ Triển vọng ngắn hạn kinh tế châu Âu
+ Thanh khoản ổn định trong khi lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt