+ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
+ IMF: ECB cần giữ lãi suất trên ngưỡng 4% để “hóa giải” lạm phát
+ Giá vàng đi xuống nhưng vẫn giữ trên 70 triệu đồng/lượng
+ Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang trạng thái bơm ròng