* Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021
* Kinh tế Mỹ giảm tốc trong tháng 8/2021
Giá dầu xuống đáy 2 tuần