+ Đề xuất xây dựng "Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
+ Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có những bước chuyển mình tích cực
+ Các ngân hàng toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn
+ Mảng tín dụng bán lẻ của ngân hàng Việt sẽ tăng mạnh trong trung hạn