* Tổng quan thị trường tài chính ngân hàng
* Mỹ lo ngại tái lặp thời kỳ lạm phát cao
* Giá cao su Osaka xuống đáy 11 tháng