+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
+ Giá vàng đi ngang, chênh lệch giá mua vào-bán ra giữ ở mức cao
+ NHNN yêu cầu giảm các loại phí giao dịch phổ biến tại ngân hàng