+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Ưu đãi thuế quan theo các FTA đã được tận dụng hiệu quả
+ Giá vàng xuống nhẹ, USD giữ ổn định
+ TP.HCM không tăng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp bình ổn giá