+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần 02-06/05/2022
+ Các hoạt động thực tiễn điều tra áp dụng phòng vệ thương mại của EU
+ Tăng cường cung cấp thông tin thị trường Algeria cho doanh nghiệp Việt Nam
+ Thị trường nhựa và các sản phẩm nhựa Bắc Âu
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 06/05