* CPTPP hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia xuất khẩu
* Dự báo vẫn còn nhiều áp lực lên chính sách tiền tệ nói chung
* Vàng tăng giá, USD bán ra lùi về vùng 24.000 đồng/USD