* Triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm ổn định thị trường
* Tận dụng CPTPP để xuất khẩu sang các nước khu vực châu Mỹ
* Tôm Việt Nam nhập khẩu vào Úc chậm được kiểm dịch