+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn vì đại dịch Covid-19
+ Vàng xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, USD dao động theo biên độ hẹp
+ Dồn vốn cho mô hình nông nghiệp lớn