* Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 6 và 6 tháng 2022
* Thông báo mới về xét nghiệm COVID-19 với thực phẩm lạnh xuất khẩu
* Các NHTW châu Á có thể phải tăng nhanh lãi suất