* Xuất khẩu sang Đức 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4,3 tỷ USD
* Tổng quan thị trường nông sản